działko ppanc. firmy Bofors wz.36 kaliber 37 mm.

  

    Na przełomie lat 1935/1936 podjęte studia nad planem rozbudowy sił zbrojnych spowodowały dokonanie rewizji w wysokości zaopatrzenia piechoty w broń przeciwpancerną.

Zakupienie licencji w końcu 1935r. do produkcji dział przeciwpancernych 37mm u Boforsa i jej wdrożenie do produkcji zmieniło sytuację polskich wojsk w zakresie obrony ppanc. 

W pierwszej fazie wojsko miało otrzymać 684 działa, w drugiej 782, a w trzeciej 1572, łącznie 3038 dział. Rozpoczęcie w Pruszkowie produkcji armat przeciwpancernych 37 mm wz. 36 oraz nabycie 300 dział tego typu w raz z licencją u Boforsa spowodowało, że w grudniu 1937r. już większość pułków piechoty miała po 4 takie działa, a pułki 29, 59 i 60 miały po kompanii 6 - działowej, a pozostała część pułków miała po 2 działa przeciwpancerne 37mm

Do września 1939 r. zakłady Stowarzyszenia Mechaników Polski z Ameryki w Pruszkowie oraz nowa fabryka armat w Rzeszowie, zwana często fabryką obrabiarek H. Cegielskiego, dostarczyły dla wojska 900 przeciwpancernych armat 37mm wz. 36. Wraz z zakupionymi w Szwecji 300 działami tego typu wojsko otrzymało 1200 dział przeciwpancernych. Ponadto spółka akcyjna "Sepewe" sprzedała do Hiszpanii 24 działa  w 1938r., oraz zawarła umowy na sprzedaż 250 dział do Anglii w 1939 i 252 do Rumunii także w 1939r.. 
Łącznie polskie fabryki produkujące sprzęt przeciwpancerny wyprodukowały do wybuchu wojny ok. 1124 działa 37mm. Armata 37 mm wz. 36 była przeznaczona do walki z czołgami i samochodami pancernymi.

Typ: armata przeciwpancerna
Kaliber: 37 mm
Szybkostrzelność prakt.: 10 strz./min.
Długość lufy: 45 kalibrów
Masa działa w położeniu bojowym: 380 kg
Grubość tarczy pancernej: 4 mm
Donośność: 7100 m
Prędkość początkowa pocisku: 800 m/s
Obsługa: 4-5 żołnierzy

Cena 37mm armata ppanc wz.36 (Bofors) 22.900 zł [1937]

Źródło: "Artyleria polska 1914 - 1939" R. Łoś

TBiU "Armata przeciwpancerna wz. 36" A. Konstankiewicz, W. Słupczyński