Umocnienia w rejonie Koronowa

      Miejscowość Koronowo - położona na północ od Bydgoszczy. Armia “Pomorze” otrzymała zadanie bronienia dwóch kierunków: z zachodniej części Prus Wschodnich kierunek na Toruń i Włocławek oraz z Pomorza Zachodniego i Gdańska na Bydgoszcz. W ramach planu ufortyfikowania Armii “Pomorze” dowodzonej przez Generała Dywizji Władysława Bortnowskiego zakładano wybudowanie linii obronnej uzupełnionej schronami polowymi na Przedmościu Bydgoszcz, a między innymi w pasie działania 9 D.P. w rejonie miejscowości Koronowo. Zaplanowano tam powstanie pozycji ciągnącej się wzdłuż jezior koronowskich. Z zakładanej liczby 30 schronów żelbetowych do dnia 1.IX.1939 roku zgodnie z materiałami archiwalnymi ukończono budowę 13, 2 schrony nie były obsypane kamieniem polnym ani ziemią, a 15 kolejnych znajdowało się w różnych początkowych stadiach budowy ( prace ziemne ),kilkanaście drewniano-ziemnych, okopy, zasieki oraz przeszkody p-panc. i sztuczne zalewy. Obecnie na pozycji można obejrzeć 8 schronów żelbetonowych.

Schron fortyfikacji polowej jednokierunkowy w rejonie Koronowa*

W czasie kampanii wrześniowej pozycja została obsadzona przez 22 p.p. W wyniku ataku 1.IX.1939 roku 4 armii gen. v. Kluge na lukę między ufortyfikowaną pozycję Jezior Koronowskich, a sąsiednią pozycję Drożdzenica-Piastoszyn 2.IX.1939 roku oddziły polskie wycofały się z zajmowanej linie obronnej. 9 D.P. dowodzona przez pułkownika dyplomowanego Józefa Werobeja opuściła schrony bez walki.

* zdjęcie pochodzi z serwisu Internetowego http//www.schrony.friko.pl i umieszczone zostało za zgodą autorów.