Umocnienia w rejonie Lasów Augustowskich

 

       W rejonie miasta Augustów w pasie działania 1 pułku ułanów Suwalskiej Brygady Kawalerii planowano wybudować umocnienia obronne, zamykające od północy fortyfikacje Linii Narew-Biebrza. Szkieletem fortyfikacji w rejonie Augustowi były fortyfikacje stałe w rejonie miejscowości Gliniski i w samym mieście Augustów. Pozycja polowa okalająca Augustów ciągnęła się w kierunku na Grodno. Prace przy jej budowie rozpoczęto na wiosnę 1939 roku. Z ogólnej liczby zaplanowanych 57 schronów bojowych wybudowano:

Na pozycji polowej wzdłuż rzeki Netty w rejonie miejscowości Promiski 3 żelbetowe schrony typu polowego:

 

    

Schron fortyfikacji polowej w Promiskach

Jako zakończenie pozycji umocnień polowych wspartych przez żelbetowe schrony wybudowano 2 żelbetowe schrony typu polowego, na północ od Augustowa w rejonie miejscowości Sucha Rzeczka. 

Umocnienia w kierunku na Grodno zostały wykonane jedynie jako fortyfikacje ziemne (transzeje i schrony drewniano-ziemne).