Elementy pancerne w fortyfikacji radzieckiej


Stanowisko DOT-4Typ 45mm armata przeciwpancerna sprzężona z ckm na stanowisku DOT-4
Nazwa rosyjska 45-мм казематная пушка на установке ДОТ-4
Typ działa 45mm armata czołgowa wz. 1934
Typ karabinu 7,62mm ckm DS wz. 1939
Poziomy kąt ostrzału 60°
Kąt podniesienia lufy -12° - +12°
Zasięg działa 3000m
Celownik KT-1
Obsługa 4 ludzi

[DOT-4] [DOT-4]
Przekroje stanowiska DOT-4 (Denkschrift über die russische Landesbefestigung)

[DOT-4]
Stanowisko DOT-4

[DOT-4] [DOT-4]
Stanowisko DOT-4

[DOT-4] [DOT-4]
Stanowisko DOT-4

[DOT-4] [DOT-4]
Stanowisko DOT-4

[DOT-4] [DOT-4]
Stanowisko DOT-4

[DOT-4] [DOT-4]
Stanowisko DOT-4. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie


[DOT-4] [DOT-4]
Stanowisko DOT-4. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

[DOT-4] [DOT-4]
Stanowisko DOT-4. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
[DOT-4] [DOT-4]
Stanowisko DOT-4. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

[DOT-4] [DOT-4]
Pozostałości pancerza. Niedźwiadna

[DOT-4] [DOT-4]
Pozostałości pancerza. Niedźwiadna

[DOT-4] [DOT-4]
Pozostałości pancerza. Rawo- Ruski RU. Zdjęcia ze strony Forty Kraków dzięki uprzejmości Daruli

[DOT-4] [DOT-4]
Pozostałości pancerza. Rawo- Ruski RU. Zdjęcia ze strony Forty Kraków dzięki uprzejmości Daruli

 |   Do góry  |   Spis treści  |