Infanteriestützpunkt, InfanteriewerkNiemiecka nazwa typu Infanteriestützpunkt, Infanteriewerk
Polska nazwa typu Punkt oporu piechoty, Dzieło piechoty
Załoga 1-2 plutony piechoty - 60-120 ludzi, w Grudziądzu kompania - 240-280 ludzi


Punkt oporu piechoty składał się z silnego schronu głównego, otoczonego przez silnie spłaszczony wał i płytką fosę chronioną zasiekami z druku kolczastego. Wał o owalnym kształcie był zniekształcany dla lepszego dostosowania do otaczającego terenu.
W wale lokowano 1-2 małe wartownie (do 4 w Grudziądzu).

[Dzieło piechoty]
Dzieło piechoty V Nałęcz Wschód (Przedmoście Chełmno)


[Schron główny]

Dzieło piechoty V Nałęcz Wschód (Przedmoście Chełmno). Schron główny
1- Izba żołnierska, 2- Magazyn, 3- Izba oficerska, 4- Izba telefonistów, 5- Magazyn, 6- Kuchnia, 7- Studnia, 8- Latryna


[Wartownia]

Dzieło piechoty V Nałęcz Wschód (Przedmoście Chełmno). Wartownia


Schrony piechoty w Twierdzy Grudziądz

Grubość stropów żelbetowo- betonowych schronów głównych wynosiła 1,75m (0,25m żelbetu i 1,5m betonu).


[Schron główny]

Dzieło piechoty Strzemięcin. Ceglano- betonowy schron główny
1- Izba żołnierska, 7- Studnia, 8- Latryna, 20- Kuchnia, 21- Izba oficerska


[Schron główny]

Dzieło piechoty Lasek Miejski. Betonowy schron główny
1- Izba żołnierska, 6 - Magazyn, 7- Studnia, 8- Latryna, 16- Izba telefonistów, 17- Maszynownia, 20- Kuchnia, 21- Izba oficerska


[Schron główny]

Dzieło piechoty Gać. Betonowy schron główny
1- Izba żołnierska, 7- Studnia, 8- Latryna, 16- Izba telefonistów, 20- Kuchnia, 21- Izba oficerska


[Schron główny]

Dzieło piechoty Tarpno. Betonowy schron główny
1- Izba żołnierska, 7- Studnia, 8- Latryna, 17- Maszynownia, 20- Kuchnia, 21- Izba oficerska


[Schron główny]

Dzieło piechoty Świerkocin i Nowa Wieś. Żelbetowo- betonowy schron główny
1- Izba żołnierska, 6 - Magazyn, 8- Latryna, 16- Izba telefonistów, 17- Maszynownia, 20- Kuchnia, 21- Izba oficerska


[Schron główny]

Dzieło piechoty Parski - fort. Żelbetowo- betonowy schron główny
1- Izba żołnierska, 6 - Magazyn, 8- Latryna, 16- Izba telefonistów, 17- Maszynownia, 20- Kuchnia, 21- Izba oficerska


[Schron główny]

Dzieło piechoty Parski - szaniec. Żelbetowo- betonowy schron główny
1- Izba żołnierska, 7- Studnia, 8- Latryna, 21- Izba oficerska


Literatura:
  • Bogdanowski J. Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte Warszawa- Kraków 1996
  • Biskup K. Fortyfikacje Dolnej Wisły w przededniu I wojny światowej [w:] Konserwatorska Teka Zamojska. Problematyka konserwatorska fortyfikacji nowożytnych. Materiały z sesji naukowej w Zamościu w dniach 18-20 maja 1983 r. (cz. II) Warszawa- Zamość 1988
  • Biskup K. Twierdza Malbork 1899-1915 [w:] Fortyfikacja Tom V. Twierdze pruskie i niemieckie na północnych i zachodnich ziemiach polskich- Stan badań i problematyka konserwatorska Nysa 1993 Warszawa- Kraków 1998
  • Biskup K. Pruskie fortyfikacje Chełmna 1900- 1919 [w:] Zapiski Historyczne T. LXIV R. 1999 Z. 2
  • Stępień G. Opevněné předmostí Chelmno [w:] Novodobé fortifikace č. 10 2002
  • Biskup K. Twierdza Grudziądz na przełomie XIX i XX w. [w:] Rocznik Grudziądzki T. X Grudziądz 1992

 |   Do góry  |   Poziom wyżej  |