Pisz


Pozycja Piska - Punkt Oporu PiszBauwerk 49 cz.3

Typ : 107a
Schron bojowy z dwoma izbami dla km z kopułą obserwacyjną i izbą flankującą
Ogrodzony obiekt na terenie prywatnym.


[Strzelnica obrony wejścia] [Strzelnica obrony wejścia]
Strzelnica obrony wejścia z płytą pancerną 48P8. (Z prawej u dołu prawdopodobnie zrzutnia granatów)

[Strzelnica obrony wejścia]
Strzelnica obrony wejścia z płytą pancerną 48P8

[Ościeżnica drzwi zewnętrznych śluzy gazowej]
Ościeżnica drzwi zewnętrznych śluzy gazowej - dzrwi dwudzielne 16P7 lub 436P01

[Drzwi] [Drzwi]
Drzwi 16P7 ?

[Ościeżnica drzwi 26P8] [Ościeżnica drzwi 26P8]
Ościeżnica drzwi 26P8

[Ościeżnica drzwi 26P8] [Ościeżnica drzwi 26P8]
Ościeżnica drzwi 26P8

[Pozostałości układu wentylacji i rur głosowych] [Pozostałości układu wentylacji i rur głosowych]
[Pozostałości układu wentylacji i rur głosowych] [Pozostałości układu wentylacji i rur głosowych]
Pozostałości układu wentylacji i rur głosowych
Literatura:
  • Malinowski K. Opis wybranych B-Werków z Giżyckiego Rejonu Umocnionego [w:] Zeszyt Sesyjny 4. Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej Zielona Góra 1998

Autor: remes

 |   Do góry  |   Poziom wyżej  |
 |   107a cz.1  |   107a cz.2  |   502  |   MG-Schartenstand + PAK  |   Schrony bierne cz.1  |   Schrony bierne cz.2  |