Pisz


Pozycja Piska - Punkt Oporu PiszMG-Schartenstand (7)

Typ : MG-Schartenstand D
Schron bojowy dla km


[Strzelnica]
Strzelnica z płytą 422P01

[Strzelnica] [Strzelnica]
Strzelnica z płytą (2001 rok) i bez płyty pancernej 422P01

[Strzelnica] [Strzelnica]
Strzelnica

[Strzelnica] [Widok schronu od strony wejścia]
Strzelnica
Widok schronu od strony wejścia

[Wejście i przedsionek] [Wejście i przedsionek]
Wejście i przedsionek

[Wnęka telefonu] [Wnęka komina]
Wnęka telefonu
Wnęka komina

Garaż dla dział ppanc (10)

Typ : PAK Unterstellraum mit MG-Schartenstand
Schron dla działa ppanc z schronem bojowym dla km


[Garaż działa ppanc] [Garaż działa ppanc]
Garaż działa ppanc

[Garaż działa ppanc] [Garaż działa ppanc]
Garaż działa ppanc

[Garaż działa ppanc]
Przejście z garażu do izby pogotowia

[Strzelnica schronu dla km] [Strzelnica schronu dla km]
Strzelnica schronu dla km

[Strzelnica schronu dla km] [Strzelnica schronu dla km]
Strzelnica schronu dla km

[Strzelnica schronu dla km] [Strzelnica schronu dla km]
Strzelnica schronu dla km

[Strzelnica schronu dla km] [Przedsionek]
Strzelnica schronu dla km
Przedsionek między izba bojową a garażem

[Czerpnia powietrza] [Wnęka na telefon]
Czerpnia powietrza
Wnęka na telefon

Garaż dla dział ppanc (8)

Typ : PAK Unterstellraum mit Gruppenunterstand
Schron dla działa ppanc z schronem biernym dla 1 drużyny


[Garaż działa ppanc] [Garaż działa ppanc]
Garaż działa ppanc z schronem biernym (z prawej)

[Garaż działa ppanc]
Garaż działa ppanc z schronem biernym

Garaż dla dział ppanc (18)

Typ : PAK Unterstellraum
Schron dla działa ppanc


[Garaż działa ppanc]
Garaż działa ppanc

Garaż dla dział ppanc (20)

Typ : PAK Unterstellraum
Schron dla działa ppanc
Schron znajduje się na terenie cegielni, jest zabetonowany po strop.


[Garaż działa ppanc]
Garaż działa ppanc (zdjęcie kolegi Josepha)

Autor: benx, hege22

 |   Do góry  |   Poziom wyżej  |
 |   107a cz.1  |   107a cz.2  |   107a cz.3  |   502  |   Schrony bierne cz.1  |   Schrony bierne cz.2  |