Pisz


Pozycja Piska - Punkt Oporu PiszBauwerk 49

Typ : 107a
Schron bojowy z dwoma izbami dla km z kopułą obserwacyjną i izbą flankującą
Ogrodzony obiekt na terenie prywatnym.


[Widok schronu od strony wejścia] [Widok schronu od strony wejścia]
[Widok schronu od strony wejścia] [Widok schronu od strony wejścia]
Widok schronu od strony wejścia, z strzelnicą obrony wejścia z płytą pancerną 7P7

[Widok schronu od strony wejścia] [Widok schronu od strony wejścia]
Strzelnica w izbie flankującej z płytą pancerną 7P7 i jedna z strzelnic z płyta 78P9

[Strzelnica z płytą 78P9] [Strzelnica z płytą 78P9]
Strzelnica z płytą 78P9

[Strzelnica z płytą 78P9] [Strzelnica z płytą 78P9]
Strzelnica z płytą 78P9. Widoczna kopuła obserwatora 90P9

[Strzelnica z płytą 78P9] [Strzelnica z płytą 78P9]
Strzelnica z płytą 78P9

[Widok od strony czołowej] [Widok od strony czołowej]
Widok od strony czołowej
Literatura:
  • Malinowski K. Opis wybranych B-Werków z Giżyckiego Rejonu Umocnionego [w:] Zeszyt Sesyjny 4. Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej Zielona Góra 1998

Autor: benx, hege22

 |   Do góry  |   Poziom wyżej  |
 |   107a cz.2  |   107a cz.3  |   502  |   MG-Schartenstand + PAK  |   Schrony bierne cz.1  |   Schrony bierne cz.2  |