Malbork


Twierdza (Przedmoście) Malbork


Schron dla dział polowych z obsługą ZS d (Zwischenstreiche d)

Zbudowany w 1914 roku betonowy (z ceglaną fasadą) schron dla artylerzystów i dział baterii tradytorowych 9cm, składający sie z 4 komór (dwie środkowe dla dział). Komory na blasze falistej.
Z prawej strony mały schron obserwacyjny.
Schron z wyrwanymi blachami i skradzinymi ścianami ceglanymi.


[Schron]
Lokalizacja schronu

[Schron] [Schron]
Widok schronu i schronu obserwacyjnego z prawej strony

[Schron] [Schron]
Schron obserwacyjny

[Schron] [Schron]
Widok przez strzelinę schronu obserwacyjnego na fort IW5a
Zniszczone wnętrze schronu

[Schron] [Schron]
Zniszczone wnętrze schronu

Schron dla dział polowych z obsługą ZS e (Zwischenstreiche e)

Zbudowany w 1914 roku betonowy (z ceglaną fasadą) schron dla artylerzystów i dział baterii tradytorowych 9cm, składający sie z 4 komór (dwie środkowe dla dział). Komory na blasze falistej i kolebki podparte filarami.
Schron z wyrwanymi blachami.
Schron znajduje się na polu na zachód od fortu IW3a.


[Schron] [Schron]
Schron w 1996 roku

[Schron] [Schron]
Schron

[Schron] [Schron]
Wejście we wtórnie zamurowanej komorze dla dział

[Schron] [Schron]
Okno
Komora z wyrwanymi blachami falistymi

[Schron] [Schron]
Komory z wyrwanymi blachami falistymi

[Schron] [Schron]
Komory z filarami

Schron dla dział polowych z obsługą ZS f (Zwischenstreiche f)

Zbudowany w 1914 roku betonowy (z ceglaną fasadą) schron dla artylerzystów i dział baterii tradytorowych 9cm, składający sie z 2 komór (lewa dla działa). Kolebki podparte filarami.
Schron znajduje się na polu na wschód od drogi do Sztumu, w okolicach skrzyżowania z drogą betonową idącą w kierunku IW2 i IW1.


[Schron] [Schron]
Widok na ZS f i IR1 od północy
Schron

[Schron] [Schron]
Wejście we wtórnie zamurowanej komorze dla dział

[Schron] [Schron]
Komory z wyrwanymi blachami falistymi

[Schron]
Okno

[Schron] [Schron]
Przejścia do sąsiednich izb

Autor: hege22
Aktualizacja: 04.01.2009