Malbork


Twierdza (Przedmoście) Malbork


Bateria nr 9 (Batterie 9 Schiessberg)

Bateria zbudowana w latach 1900-01 bateria dla 6 armat 12cm. Dwa betonowe schrony amunicyjne.
Stan obecny: Na terenie zamkniętym.


[Schron] [Schron]
Lewy schron w 1996 roku
Lewy schron w 2008 roku ("zza płota")

[Lewy schron amunicyjny] [Lewy schron amunicyjny]
Lewy schron amunicyjny

[Lewy schron amunicyjny] [Lewy schron amunicyjny]
Lewy schron amunicyjny. Małe pomieszczenie z lewej strony schronu
Lewy schron amunicyjny. Korytarz

[Lewy schron amunicyjny] [Lewy schron amunicyjny]
Lewy schron amunicyjny. Izby

[Schron] [Stanowisko działa]
Gruzowisko po większym schronie pogotowia (?) w środku baterii lub jakimś późniejszym budynku
Stanowisko dla działa

[Stanowisko obserwacyjne] [Stanowisko obserwacyjne]
Lewe stanowisko obserwacyjne
Prawe stanowisko obserwacyjne

[Schron] [Schron]
Schron pogotowia w poprzecznicy
Schron pogotowia z prawej strony baterii

[Prawy schron amunicyjny] [Prawy schron amunicyjny]
Prawy schron amunicyjny

[Prawy schron amunicyjny] [Prawy schron amunicyjny]
Prawy schron amunicyjny. Blenda
Prawy schron amunicyjny. Korytarz

[Prawy schron amunicyjny] [Prawy schron amunicyjny]
Prawy schron amunicyjny. Izby

Autor: hege22
Aktualizacja: 24.02.2012