Malbork


Twierdza (Przedmoście) Malbork


Schron piechoty IR1 (Infanterieraum 1 Braunswalde)

Zbudowany w 1914 roku schron piechoty IR (Infanterieraum) 4 komory plus maszynownia/kuchnia i latryna (ze strzelnicami flankującymi wejścia do schronu).


[Schron] [Schron]
Schron

[Schron] [Schron]
Schron
Latryna - kaponiera

[Schron] [Schron]
Korytarz łączący izby
Przejście między izbami

[Schron] [Schron]
[Schron] [Schron]
Izby z zachowaną blachą falistą

[Schron] [Schron]
Izba
Maszynownia

[Schron] [Schron]
Latryna
Strzelnica w latrynie

[Schron] [Schron]
Czerpnie z skradzionymi płytami pancernymi

[Schron] [Schron]
Zachowane elementy metalowe

Schron piechoty IR2 (Infanterieraum 2 Braunswalde)

Zbudowany w 1914 roku schron piechoty IR (Infanterieraum) 4 komory plus maszynownia/kuchnia i latryna (ze strzelnicami flankującymi wejścia do schronu).


[Schron]
Schron lata 90-te XX w

[Schron] [Schron]
Schron w 1996 roku
Schron w 2008 roku

[Schron] [Schron]
Schron
Latryna - kaponiera

[Schron] [Schron]
Korytarz łączący izby
Przejście między izbami

[Schron] [Schron]
Izba z częściowo zachowaną blachą falistą

[Schron]
Izba z wyrwaną blachą

[Schron] [Schron]
Kuchnia i maszynownia (znajdujące się w jednej komorze)

[Schron] [Schron]
Czerpnie z skradzionymi płytami pancernymi

Schron piechoty IR3 (Infanterieraum 3 Mühlengraben)

Zbudowany w 1914 roku schron piechoty IR (Infanterieraum) 4 komory plus maszynownia/kuchnia i latryna (ze strzelnicami flankującymi wejścia do schronu).
Schron zasypany.


[Schron] [Schron]
Schron

[Schron] [Schron]
Latryna- kaponiera z małą płytą pancerną osłaniającą czerpnie powietrza

[Schron] [Schron]
Duża płyta pancerna osłaniająca czerpnie powietrza

Schron piechoty IR4 (Infanterieraum 4 Altmarker Chaussee)

Zbudowany w 1914 roku schron piechoty IR (Infanterieraum) 4 komory plus maszynownia/kuchnia i latryna (ze strzelnicami flankującymi wejścia do schronu).
Schron w ruinie.


[Schron] [Schron]
Schron w 1996 roku
Schron w 2007 roku

[Schron] [Schron]
Gruzowisko
Latryna- kaponiera

[Schron] [Schron]
Latryna- kaponiera

[Schron]
Czerpnia po wyrwaniu płyty

[Schron] [Schron]
Zniszczone izby

[Schron] [Schron]
Metalowe elementy konstrukcyjne

[Schron] [Schron]
Pozostałości rur i zbiornika

Autor: hege22
Aktualizacja: 29.02.2012