Malbork


Mosty na Nogacie


W latach 1851- 57 dla linii kolejowej Królewiec- Berlin wzniesiono na Nogacie most, składający się z 2 przęseł. Przyczółki zostały wyposażone w obronne bramy z wartowniami, a filary zostały zwieńczone wieżami. W latach 1888-90 obok zbudowano drugi, dwutorowy most kolejowy, także wyposażony w obronne bramy. Stary most zmieniono na drogowy, a od 1900 roku położono na nim jeden tor dla kolejki wąskotorowej. Mosty zostały wysadzone 8 marca 1945 roku. Po wojnie odbudowano jedynie most kolejowy w innej formie.

Dzięki uprzejmości dr inż. Andrzeja Massela zamieszczam fragment jego artykułu Linia Warszawa- Gdańsk ze Świata Kolei dotyczący losów mostów opaleńskich po II wojnie światowej.

Innym ważnym obiektem inżynierskim na odcinku Malbork - Tczew był most na Nogacie w Malborku o długości 279,5 m. Konstrukcja tego mostu była podobna do mostu tczewskiego. Również w tym przypadku zastosowano dźwigary w postaci kratownic wielokrotnych. Rozpiętość przęseł w świetle otworów wynosiła 97,22 m. Na przełomie wieków konieczna była budowa nowego mostu zlokalizowanego kilkadziesiąt metrów w dół rzeki. Stary most istniał do 1945 roku służąc ruchowi drogowemu. Przebiegał również po nim tor kolejki wąskotorowej. Jedynym śladem po tym pięknym moście są filary w nurcie rzeki Nogat i przy dawnej fosie zamkowej.
Również most z końca XIX-go wieku istniał w swoim pierwotnym kształcie do marca 1945 roku, kiedy został wysadzony przez wojska niemieckie. Po wojnie odbudowano go prowizorycznie z wykorzystaniem przęseł ESTB, zaś ostateczna odbudowa wykonana została w latach 1972 - 75. Powstał wtedy obecny most blachownicowy z jazdą górą.

Stan obecny: Po starym moście pozostał przyczółek i jedna wartownia od strony zamku i fragmenty filarów na Nogacie. W końcu 2000 roku odkopano fundamenty wartowni na przyczółku lisewskim. Zachowany fragment muru, brama i 2 kaponiery przy baszcie Maślankowej.


[Fragment mapy 625 Marienburg]
Fragment mapy 625 Marienburg 1:25 000 z 1938r. (Dzięki uprzejmości mapy.eksploracja.pl)
Granica na lewym brzegu Nogatu - granica między Wolnym Miastem Gdańskiem a Niemcami

[Plan mostu]
Plan starego mostu kolejowego wg Zeitschrift für Bauwesen 1855

[Widok nowego mostu kolejowego i plan mostów w 1895 roku]
Widok nowego mostu kolejowego i plan mostów wg Zeitschrift für Bauwesen 1895

[Plan mostu]
Lewobrzeżny przyczółek starego mostu kolejowego wg Zeitschrift für Bauwesen 1855

[Plan mostu]
Prawobrzeżny przyczółek starego mostu kolejowego wg Zeitschrift für Bauwesen 1855

[Plan mostu]
Portal wg Zeitschrift für Bauwesen 1855

[Plan mostu]
Lewobrzeżny przyczółek nowego mostu kolejowego wg Zeitschrift für Bauwesen 1895

[Widok nowego mostu kolejowego]
Brama nowego mostu kolejowego wg Thullie M. - Przyczółki i filary kamienne mostów drewnianych i żelaznych 1903

[Widok mostu kolejowego i pozostałości mostu drogowego z lewego brzegu Nogatu]
Widok mostu kolejowego i pozostałości mostu drogowego z lewego brzegu Nogatu

[Widok mostów z lewego brzegu Nogatu] [Widok mostów z lewego brzegu Nogatu]
Widok mostów z lewego brzegu Nogatu. Zdjęcie z 1999 roku i przed 1914 roku.

[Widok mostów z lewego brzegu Nogatu] [Widok mostów z lewego brzegu Nogatu]
Widok mostu kolejowego i pozostałości mostu drogowego z lewego brzegu Nogatu

[Widok mostu kolejowego i pozostałości mostu drogowego z prawego brzegu Nogatu] [Widok mostu kolejowego i pozostałości mostu drogowego z prawego brzegu Nogatu]
Widok mostu kolejowego i pozostałości mostu drogowego z prawego brzegu Nogatu

[Pozostałości wartowni] [Pozostałości wartowni]
Pozostałości północno- zachodniej wartowni nowego mostu kolejowego

[Pozostałości bramy] [Pozostałości wartowni]
Gruzowisko, prawdopodobnie elementy bramy zachodniej nowego mostu kolejowego
Pozostałości północno- zachodniej wartowni starego mostu

[Pozostałości wartowni] [Pozostałości wartowni]
Pozostałości wartowni północno- zachodniej wartowni starego mostu
Pozostałości wartowni południowo- zachodniej wartowni starego mostu

[Przyczółek mostu drogowego na prawym brzegu Nogatu] [Warownia przy moscie drogowym na prawym brzegu Nogatu]
Przyczółek mostu drogowego na prawym brzegu Nogatu
Warownia przy moscie drogowym na prawym brzegu Nogatu

[Baszta Kęsa i Baszta Maślankowa] [Baszta Kęsa i Baszta Maślankowa]
Baszta Kęsa (na pierwszym planie) zamieniona w 1857 roku na kaponierę i Baszta Maślankowa

[Baszta Kęsa i Baszta Maślankowa] [Baszta Kęsa i Baszta Maślankowa]
Baszta Kęsa i Baszta Maślankowa

[Brama] [Brama]
Brama

[Baszta Szarysz] [Baszta Szarysz]
Baszta Szarysz zamieniona w 1857 roku na kaponierę przy moście na młynówce

Aktualizacja: 12.10.2015

Autor: hege22

 |   Do góry  |   Poziom wyżej  |   Zdjęcia archiwalne  |   Linki tematyczne  |