Leśniewo, Guja, Bajory Małe


Kanał Mazurski


{Wieża Bismarcka] [Kwatera OKH [Jaz walcowy] [Śluza Długopole] [Śluza Bajory Małe] [Śluza Piaski] [Śluza Leśniewo Dln] [Śluza Leśniewo Gr]
[Kanał Mazurski]
Kanał Mazurski. Położenie obiektów

Nazwa polska Nazwa niemiecka Różnica poziomów [m] Odległość od jez. Mamry [km] Zaawansowanie prac [%]
Leśniewo Górne Oberschluse Fürstenau 15,70 4,35 40
Leśniewo Dolne Unterschluse Fürstenau 16,80 5,05 15
Piaski (Guja) Schachtschluse Sandhot 11,70 9,50 100
Bajory Małe Schluse Klaine Bajoren 9,20 14,60 70
Długopole Schluse Lagenfeld 4,7 18,10 20

Kanał Mazurski miał na celu połączenie Wielkich Jezior Mazurskich z rzeką Łyną i poprzez rzekę Pregołę stworzenie drogi żeglownej do Bałtyku. Budowę rozpoczętą w roku 1911 przerwała I wojna światowa. Ponownie z rozmachem prace ruszyły w 1934 roku i prowadzono je do 1940 roku,po czym zgromadzone materiały i wykwalifikowaną siłę robocza wykorzystano do budowy pobliskich kwater dowództw wojskowych. Podczas II wojny światowej wzdłuż zachodniego brzegu kanału Niemcy utworzyli linię umocnień polowych, które jednak nie odegrały znaczącej roli. Pododdziały sowieckiego 60. Korpusu Strzeleckiego przekroczyły kanał 26.01.1945 roku po krótkie walce.
Łączna długość kanału wynosi 51km (na terenie Polski 20km). Różnicę poziomów między jeziorem Mamry, a rzeką Łyną (111m) miano pokonać przy pomocy 9 śluz (5 na terenie Polski).
Wszystkie śluzy miały jednakowe komory o długości użytkowej 45m i szerokości 7,7m, przystosowane były do śluzowania statków o wyporności 250t.
Kanał miał mieć szerokość na dnie 13m, szerokość na poziomie wody 23m, głębokość 2,5-3m.


[Kanał mapa]
[Kanał legenda]
Mapka południowej części kanału w pasie natarcia sowieckiej 2. Armii Gwardyjskiej (styczeń 1945r.). Za Pamięć Narodu 1941-45

[Kanał legenda]
Opis rubieży obrony opartej o kanał (styczeń 1945r.). Za Pamięć Narodu 1941-45

[Kanał] [Kanał]
Widok kanału z tamy za śluzą Leśniewo Górne
Widok z jazu walcowego na zerwany most i jezioro Rydzówka

[Kanał] [Kanał]
Widok z śluzy Piaski na jaz walcowy
Widok kanału z śluzy Piaski w kierunku Bajor Małych

Jaz walcowy przy śluzie Piaski (Guja)


[Jaz walcowy] [Jaz walcowy]
Jaz walcowy

[Jaz walcowy] [Jaz walcowy]
Jaz walcowy

Literatura:
  • Sarnowski R. Kanał Mazurski. Przewodnik turystyczny Warszawa 2002
  • Siemieński S. Mazury Północne. Przewodnik Kętrzyn 2000
  • Hák Z. Hitlerovo Vlčí doupĕ Karlov 1998
  • Wasilenko B. Mamry i okolice. Przewodnik. Tajemnice budowli na Mazurach Kętrzyn 2000

Aktualizacja: 11.04.2017

Autor: hege22, benx